About

 

FISH-GUIDE-UKRAINE – це ілюстрований Атлас риб України.

Основна мета проекту – предоставити аудиторії зручний, наочний інструмент, за допомогою якого кожен матиме змогу ознайомитися з різноманіттям водної фауни України.

Незалежно від того, наскілки глибоко вас цікавить тематика, який ви маєте стаж риболовлі або професійний досвід, навіть при першому поверхневому ознайомленні з вмістом сайту ви зможете знайти багато цікавого. І, не виключено, що згодом він стане для вас зручним помічником, до якого ви зможете звертатися в разі потреби.

До того ж, це «живий» проект, який дає можливість кожному бажаючому внести свій власний внесок у його вдосконалення та розвиток, або навіть стати невід’ємною його частиною.

Що відрізняє FISH-GUIDE-UKRAINE від інших ресурсів?

По-перше, Атлас містить повний перелік видів риб, що населяють водойми України.
По-друге, всі назви та позначення відповідають офіційним іхтиологічним даним.
По-третє, світлини підібрані таким чином, щоб виключити будь-яку невідповідність чи повторення.

Багаторівнева структура Атласу дозволяє не тільки швидко знайти необхідний вам вид риби, але й ознайомитися з її ареалом перебування, походженням та охоронним статусом згідно міжнародних оцінок, а також дізнатися про види риб, що занесені до «Червоної книги України».

FISH-GUIDE-UKRAINE заощаджує ваш час.

Більше немає потреби в нескінчених пошуках серед одноманітних сайтів в Інтернеті або вивченні наукової літератури, що перенасичена складними термінами та застарілими даними. Вся інформація, що знаходиться в Атласі, актуальна і корелює з офіційними джерелами.

У той же час, Атлас не є класичною енциклопедією та містить лише необхідний мінімум інформації, достатній для ідентифікації та опису конкретного виду. Акцент зміщено в бік візуального представлення риб та їх видових особливостей.


Пошук по сайту:

Всі риби в Атласі поділені на групи за наступними ознаками:


1) БІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ (за належністю до родини)

lists2


2) ГЕОГРАФІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ (за походженням і охоронним статусом)

Червона книга — види, що мають охоронний статус.

iucn

Аборигенні види — види, що виникли або з давніх часів живуть на даній території, часто реліктові.

Інтродуковані види — види, що навмисно або випадково завезені на нове місце в результаті людської діяльності.

Випадкові види — відомі лише поодинокі знахідки виду.

Інвазійні види — види, які становлять значну загрозу для флори й фауни певних екосистем, конкуруючи з аборигенними видами за екологічні ніші, а також спричиняючи загибель місцевих видів.


Охоронний статус виду за оцінками МСОП:

  • Вимерлий (Extinct, EX)red-list
  • Вимерлий у природі (Extinct in the Wild, EW)
  • Під критичною загрозою (Critically Endangered, CR)
  • Під загрозою (Endangered, EN)
  • Уразливий (Vulnerable, VU)
  • Близький до загрозливого стану (Near Threatened, NT)
  • Під невеликою загрозою (Least Concern, LC)
  • Відомості недостатні (Data Deficient, DD)
  • Недосліджений (Not Evaluated, NE)

3) ДОДАТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ (за міграціями і солоністю води)

Анадромні види — види, які розмножуються у прісноводних водоймах, а потім мігрують в море для нагулу і повертаються в місця.

Катадромні види — види, що репродукуються у морській воді, а нагулюються у прісних водах.

Евригалинні види — види, що здатні адаптуватись до широкого спектру солоності.


Прісна вода — вода з мінералізацією до 1 ‰ (проміле), вода з вмістом солі, меншим за 1 г/дм³.

Солонувата вода — це така, що має більшу солоність, ніж прісна вода, але не настільки, як морська вода. Солонувата вода містить від 0,5 до 30 грамів солі на літр.

Морська вода — має гірко-солоний смак. Середня солоність морської води 35 ‰.


FISH-GUIDE-UKRAINE об’єднує рибалок з усієї України.

Разом із спільнотою «Риболовля Онлайн», при підтримці компанії «Флагман», ми запустили великий, унікальний проект, що не має аналогів в Інтернет просторі, який дозволяє одночасно збирати найсвіжішу інформацію з водойм України і винагороджувати за це найбільш активних і талановитих рибалок.

Best Angler / #PPPO

«Best Angler» – це щорічний конкурс за звання найкращого рибалки України.

Конкурс проводиться серед рибалок України, і їх уловів, зловлених виключно в водоймах України.

В залік ідуть 45 видів риб, дозволених до вилову, що зловлені за допомогою вудки і гачка, згідно правил любительського та спортивного рибальства.

Залікові бали нараховуються окремо по кожному виду риб, відповідно до їх розміру (вага, довжина).

Поступово менші трофеї замінюються більшими, а на прикінці року в таблиці залишаються тільки рекордні представники кожного виду.

Бали по всім зловленим видам риб сумуються і визначають позицію рибалки в загальному рейтингу конкурсантів.

Переможцем стає той, чия сума балів буде найбільша.


Angling Records / TOP-10 / #RecordFishUA

Відповідно до самої назви, «Angling Records» – це таблиця рекордів риб, зловлених в Україні.

Першочерговою метою її створення було бажання відновити актуальну, наочну картину по видам риб, що найбільш часто зустрічаються в уловах наших рибалок.

Статистика бере початок у 2018 році і охоплює 25 видів риб (улови попередніх років не враховуються).

Найбільші трофеї додаються до таблиці рекордів і автоматично беруть участь у конкурсі «Best Angler».