F-G-U

 

FISH-GUIDE-UKRAINE – це ілюстрований Атлас риб України.

Основна мета проекту – надати аудиторії зручний, наочний інструмент, за допомогою якого кожен матиме змогу ознайомитися з різноманіттям водної фауни України.

Незалежно від того, наскілки глибоко вас цікавить тематика, який ви маєте стаж риболовлі або професійний досвід, навіть при першому поверхневому ознайомленні з вмістом сайту ви зможете знайти багато цікавого. І, не виключено, що згодом він стане для вас зручним помічником, до якого ви зможете звертатися в разі потреби.

До того ж, це «живий» проект, який дає можливість кожному бажаючому внести свій власний внесок у його вдосконалення та розвиток, або навіть стати невід’ємною його частиною.


Що відрізняє FISH-GUIDE-UKRAINE від інших ресурсів?

По-перше, Атлас містить повний перелік видів риб, що населяють водойми України.
По-друге, всі назви та позначення відповідають офіційним іхтиологічним даним.
По-третє, світлини підібрані таким чином, щоб виключити будь-яку невідповідність чи повторення.

Багаторівнева структура Атласу дозволяє не тільки швидко знайти необхідний вам вид риби, але й ознайомитися з її ареалом перебування, походженням та охоронним статусом згідно міжнародних оцінок, а також дізнатися про види риб, що занесені до «Червоної книги України».


FISH-GUIDE-UKRAINE заощаджує ваш час.

Більше немає потреби в нескінчених пошуках серед одноманітних сайтів в Інтернеті або вивченні наукової літератури, що перенасичена складними термінами та застарілими даними. Вся інформація, що знаходиться в Атласі, актуальна і корелює з офіційними джерелами.

У той же час, Атлас не є класичною енциклопедією та містить лише необхідний мінімум інформації, достатній для ідентифікації та опису конкретного виду. Акцент зміщено в бік візуального представлення риб та їх видових особливостей.


Всі риби в Атласі поділені на групи за наступними ознаками:

За належністю до родини (біологічна класифікація)
За походженням і охоронним статусом (географічна класифікація)
За міграціями і солоністю води (додаткова класифікація)


БІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Адріаніхтові (Adrianichthyidae)Головешкові (Odontobutidae)Коропові (Cyprinidae)Осетрові (Acipenseridae)
Атеринові (Atherinidae)Змієголові (Channidae)Лососеві (Salmonidae)Пецилієві (Poeciliidae)
Бабцеві (Cottidae)Іглицеві (Syngnathidae)Миневі (Lotidae)Сомові (Siluridae)
Баліторові (Balitoridae)Ікталурові (Ictaluridae)Міногові (Petromyzontidae)Умброві (Umbridae)
Бичкові (Gobiidae)Камбалові (Pleuronectidae)Мішкозяброві (Heteropneustidae)Центрархові (Centrarchidae)
Веслоносові (Polyodontidae)Кефалеві (Mugilidae)Моронові (Moronidae)Цихлові (Cichlidae)
Вугреві (Anguillidae)Кларієві (Clariidae)Окуневі (Percidae)Чукучанові (Catostomidae)
В’юнові (Cobitidae)Колючкові (Gasterosteidae)Оселедцеві (Clupeidae)Щукові (Esocidae)

ГЕОГРАФІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ

Червона книга — види, що мають охоронний статус.

Аборигенні види — види, що виникли або з давніх часів живуть на даній території, часто реліктові.

Інтродуковані види — види, що навмисно або випадково завезені на нове місце в результаті людської діяльності.

Випадкові види — відомі лише поодинокі знахідки виду.

Інвазійні види — види, які становлять значну загрозу для флори й фауни певних екосистем, конкуруючи з аборигенними видами за екологічні ніші, а також спричиняючи загибель місцевих видів.


Охоронний статус виду за оцінками МСОП:

  • Вимерлий (Extinct, EX)red-list
  • Вимерлий у природі (Extinct in the Wild, EW)
  • Під критичною загрозою (Critically Endangered, CR)
  • Під загрозою (Endangered, EN)
  • Уразливий (Vulnerable, VU)
  • Близький до загрозливого стану (Near Threatened, NT)
  • Під невеликою загрозою (Least Concern, LC)
  • Відомості недостатні (Data Deficient, DD)
  • Недосліджений (Not Evaluated, NE)

ДОДАТКОВА КЛАСИФІКАЦІЯ

Анадромні види — види, які розмножуються у прісноводних водоймах, а потім мігрують в море для нагулу і повертаються в місця.

Катадромні види — види, що репродукуються у морській воді, а нагулюються у прісних водах.

Евригалинні види — види, що здатні адаптуватись до широкого спектру солоності.


Прісна вода — вода з мінералізацією до 1 ‰ (проміле), вода з вмістом солі, меншим за 1 г/дм³.

Солонувата вода — це така, що має більшу солоність, ніж прісна вода, але не настільки, як морська вода. Солонувата вода містить від 0,5 до 30 грамів солі на літр.

Морська вода — має гірко-солоний смак. Середня солоність морської води 35 ‰.


Від автора:

З одного боку, Україна має всі умови для того, щоб займати одне з провідних місць серед цивілізованих країн в контексті любительского та спортивного рибальства, мисливства, екотуризму тощо.

А з іншого, всім нам відомо, до яких наслідків призводять непомірний вилов риби, неконтрольований відстріл дичини, недбале ставлення до екології і ресурсів, які вже сьогодні потребують негайного захисту.

Від кожного з нас (без жодного виключення) залежить, наскільки відповідально поводитися по відношенню до довкілля, і кожен з нас може внести свій власний внесок в збереження того скарбу, який ми маємо, але не завжди цінуємо.

Завжди є вибір. Вибір не смітити, не брати більше, ніж потрібно, поважати природу і її мешканців. І вона щиро віддячить вам за таке відношення.

Підвищення відповідальності і свідомості кожного — це друга мета проекту. Але досягнути її ми можемо тільки всі разом. Долучайтеся!

Любіть природу. Любіть свій дім. Любіть Україну!