сом звичайний

 

wels-catfish


wels-catfish4


wels-catfish4-1


  • Походження виду: аборигенний (місцевий)
  • Родина: сомові (Siluridae)
  • Ареал: прісноводний

Silurus glanis

(UA) Со́м звича́йний, сом європе́йський / (EN) Wels catfish, sheatfish / (RU) Обыкнове́нный сом, европе́йский сом.


wels-catfish-fb