зіркогляд звичайний

   • Походження виду: аборигенний (місцевий)
  • Родина: зіркоглядові (Uranoscopidae)
  • Ареал: морський

Uranoscopus scaber

(UA) Зіркогля́д звича́йний, морська́ коро́ва / (EN) Atlantic stargazer / (RU) Европейский звездочёт, обыкновенный звездочёт, морская коровка.