тунець блакитний

 

  • Походження виду: аборигенний (місцевий)
  • Родина: скумбрієві (Scombridae)
  • Ареал: морський

Thunnus thynnus

(UA) Тунець блакитний / (EN) Atlantic bluefin tuna, northern bluefin tuna, giant bluefin tuna, tunny / (RU) Обыкновенный тунец, синий (также синепёрый, голубой, голубопёрый, красный) тунец.